Den nye konfiskationslov giver advokater ekstra arbejde

I marts 2021 trådte en ny lov i kraft i Danmark. Færdselslovens §133a gør det nu muligt at konfiskere et motorkøretøj, hvis der er tale om vanvidskørsel. I den forbindelse er henvendelserne til advokaterne i Danmark steget kraftigt, da der er kommet mere fokus på at nedsætte loven.

Bl.a. har flere advokater i Århus oplevet en stigende forespørgsel fra private, der er blevet sigtet for at overtræde straffeloven. Her ønskes en gennemgang af sagen, samt at kommunikationen mellem den anklaget og myndighederne varetages af advokaten, da man på den måde undgår at overse vigtige elementer, der kan have en stor betydning for sagens udfald.

Hvordan kan en advokat hjælpe dig?

Vælger du en advokat til at hjælpe dig i forbindelse med færdselslovens §133a eller ift. andre straffelovssager, så kan du forvente en professionel og grundig gennemgang af din sag. På den måde er du sikker på, at der ikke bliver overset noget vigtigt i sagen, som kunne betyde, at du fik medhold i retten. Advokaten er altid på din side, og du kan derfor trygt regne med, at alt det advokaten gør, er med det for øje, at du skal vinde sagen eller at din dom mindskes mest muligt.

Hjælp til vognmandstilladelser

Foruden at hjælpe private i forbindelse med færdselsloven kan en advokat hjælpe vognmænd med at søge vognmandstilladelse, så dette bliver gjort på den helt rigtige måde. På den måde undgås afvisninger og forlænget svartid.

Derudover kan vognmanden samt vognmandsfirmaet få advokathjælp i forbindelse med tilbagekaldte vognmandstilladelser udstedt af Færdselsstyrelsen. Her gennemgås casen for at se, om Færdselsstyrelsen overholder alle regler i forbindelse med sagsbehandlingen. Desuden overtager advokaten kommunikationen med Færdselsstyrelsen, så der er sikret en professionel tilgang til sagen med fokus på de rette elementer. Derfor vælge mange vognmandsvirksomheder at have en fast advokat tilknyttet deres firma, så de har hjælpen hurtigt, hvis der skulle opstå problemer.