Ved du, hvor meget udsæd, du skal bruge til dine marker?

Den mængde frø, du har brug for til din mark, afhænger af markens størrelse, beskaffenhed, den type afgrøde, du vil så, og tidspunktet på året. Det giver alt sammen et stort og kompliceret regnestykke, som indeholder mange variabler. Heldigvis har landboforeningen Fjordland udarbejdet en smart udsædsberegner, som kan fortælle dig præcis hvor meget såsæd, du har brug for på din mark.

Landmændene justerer ofte udsædsmængden på baggrund af deres erfaringer med en bestemt mark eller afgrøde, men det kan også være en god idé at prøve kræfter med udsædsberegneren. Mange landmænd bliver nemlig overrasket, når de finder ud af, hvor lidt såsæd de egentlig behøver på deres marker. Ofte kan der spares mange kilo såsæd, hvilket naturligvis gavner pengepungen.

Sådan dyrker man marker

Det første skridt i dyrkningen af en mark med afgrøder er at pløje jorden. Det bryder jorden op og gør det lettere for frøene at slå rod. Derefter skal du så frøene. Du kan gøre det i hånden eller med en maskine. Når frøene er i jorden, skal du vande dem regelmæssigt og hold øje med ukrudt. Ukrudt konkurrerer med afgrøderne om vand og næringsstoffer, så det er vigtigt at fjerne det så hurtigt som muligt.

Høst af afgrøderne er det sidste trin i processen. Det er her, du skærer eller samler planterne og tager dem med til markedet. Tidspunktet for høsten afhænger af typen af den afgrøde, du dyrker. Nogle afgrøder, som f.eks. hvede, høstes om sommeren. Andre, som f.eks. kartofler, høstes om efteråret.

Det er en kompleks proces at dyrke afgrøder, men det hele starter med at plante frøene. Mængden af frø, du har brug for, afhænger af størrelsen af din mark, afgrødetypen og den metode, du bruger til at så frøene. Med en smule planlægning kan du sikre dig, at du har nok frø til at få en god høst.

Hvilken type afgrøder er bedst i Danmark?

Der er mange forskellige typer afgrøder, der kan dyrkes i Danmark. Nogle af de mest populære er: hvede, byg, havre, rug, kartofler, sukkerroer og grøntsager. Hvilken type afgrøde, der er bedst for dig at dyrke, afhænger af dit klima og dine jordbundsforhold. Du bør tale med din lokale landboforening for at finde ud af, hvilke afgrøder der er bedst egnede til dit område.

Hvornår skal man høste?

Tidspunktet for høsten afhænger af, hvilken type afgrøde du dyrker. Nogle afgrøder, som f.eks. hvede, høstes om sommeren. Andre, som f.eks. kartofler, høstes om efteråret. Årstiden har også indflydelse på, hvilken type afgrøde du kan dyrke. Vinterhvede sås f.eks. om efteråret og høstes om efteråret, mens vårhvede sås om foråret og høstes om sommeren.