Hvad kan du bruge en erhvervsadvokat og advokat i ansættelsesret til?

Er du virksomhedsejer og søger juridisk rådgivning? Er du en ansat, der er blevet uretmæssigt opsagt? I så fald kan du have brug for at rådføre dig med en erhvervs- og arbejdsretlig advokat. Erhvervsadvokater kan hjælpe virksomhedsejere med ting som f.eks. at starte en virksomhed, gennemgang af kontrakter og beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Beskæftigelsesadvokater kan hjælpe medarbejdere, der er blevet uretmæssigt opsagt eller har været udsat for forskelsbehandling på arbejdspladsen. Hvad kan disse typer advokater gøre for dig? Læs videre for at finde ud af det.

Brug for hjælp?

Som virksomhedsejer kan du have brug for hjælp til at udarbejde kontrakter, gennemgå lejekontrakter og håndtere andre juridiske spørgsmål. En erhvervsadvokat kan også hjælpe dig, hvis du er ved at starte en ny virksomhed. De kan hjælpe dig med f.eks. at oprette din virksomhed og indgive det nødvendige papirarbejde. Hvis du har en eksisterende virksomhed, kan en erhvervsadvokat hjælpe dig med f.eks. kontraktforhandlinger og beskyttelse af din intellektuelle ejendomsret.

Som ansat

Hvis du er ansat, kan du have brug for at rådføre dig med en arbejdsretlig advokat, hvis du er blevet uretmæssigt opsagt eller diskrimineret på arbejdspladsen. Beskæftigelsesadvokater kan hjælpe ansatte, der har været ofre for sexchikane eller forskelsbehandling. De kan også hjælpe medarbejdere, der uretmæssigt er blevet opsagt fra deres job. Beskæftigelsesadvokater kan hjælpe ansatte med at forhandle fratrædelsesgodtgørelser og arbejdsløshedsunderstøttelse. En advokat ansættelsesret kan hjælpe med at få styr på alt det juridiske i forbindelse med en ansættelse.

Opsummering

Hvis du er virksomhedsejer eller ansat, kan du have brug for at rådføre dig med en advokat inden for erhvervs- og ansættelsesret. Erhvervsadvokater kan hjælpe virksomhedsejere med f.eks. at starte en virksomhed, gennemgå kontrakter og beskytte intellektuel ejendom. Beskæftigelsesadvokater kan hjælpe medarbejdere, der er blevet uretmæssigt opsagt eller diskrimineret på arbejdspladsen. Hvad kan disse typer advokater gøre for dig? Læs videre for at finde ud af det.