Handelsbetingelser

Definitioner:

Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til StilmaxX afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"StilmaxX" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Produktinformation:

På StilmaxX oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til StilmaxX via shop@stilmaxx.dk eller shop@stilmaxx.com.
 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris hos StilmaxX er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra StilmaxX udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til StilmaxX om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og StilmaxX er først indgået, når StilmaxX med en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud, og køberen indbetaler ordrebeløbet på Stilmaxx's bankkonto.

 

Betaling:

Hos StilmaxX er en ordre IKKE bindende, før køberen har modtaget en ordrebekræftelse med eventuelle tegninger. Disse godkendes af køberen med forudbetaling eller ordrebeløbet indbetalt på StilmaxX's bankkonto.
Ved ordrebekræftelse på standart varer skal køberen indbetale minimum 50 % af totalbeløbet inden ordren sættes i gang. Restbeløbet skal indbetales senest 5 arbejdsdage efter leveringsdagen.
Ved bestillinger på specialfremstillede/bestillede varer feks.: ikke standart mål, farve eller design skal hele ordrebeløbet indbetales inden ordren sættes i gang.
StilmaxX vil sende en bestillingsbekræftelse via e-mail, post eller fax indenfor 24 timer efter, at købers indbetaling af ordrebeløbet er blevet registreret på StilmaxX's bankkonto.
Bemærk, at bankoverførsel fra netbank tager 2 dage, og Girobetaling tager 5-7 dage.

 

Bank info:

Danske Bank: reg.nr.: 4681, Kontonummer: 4681213376
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN kontonr.: DK4430004681213376

 

Reklamation:

StilmaxX giver mellem 2 og 5 års garanti på bestemte varer mod fabrikations- eller materialefejl (mangler) på alle produkter fra fakturadato.
Konstaterer køberen fejl ved et produkt, vil disse blive udbedret helt uden udgifter for køberen. Vi dækker ikke eventuelle udgifter ved ommontage.
Køberen skal være opmærksom på at der ingen garanti er for affarvning af træet. Træ ændrer sig naturligt med vind, sol og regn. Garantien dækker heller ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. For malede møbler og udendørsprodukter er der garanti for gennemtæring, ikke for rustdannelse.
Faktura gælder som køberens garantibevis.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til StilmaxX inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse:

StilmaxX har gjort det nemt for køberen at få relevant information på andre websider igennem links. Disse websider er uden for StilmaxX's kontrol. StilmaxX kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og StilmaxX. StilmaxX er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for StilmaxX's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
StilmaxX afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.
Køberen skal være opmærksom på, at der ingen reklamationsret er for affarvning af træet. Træ ændrer sig naturligt med vind, sol og regn.
Garantien dækker heller ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
For malede møbler og udendørsprodukter er der garanti for gennemtæring, ikke for rustdannelse.

 

Fortrydelsesret:

StilmaxX yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag køberen modtager varerne. Fortryder køberen købet, skal varerne returneres til StilmaxX med sendedato senest 14 dage efter leveringsdagen. StilmaxX vil herefter tilbagebetale det modtagne beløb.
Der er ingen fortrydelsesret på varer, som er specialfremstillet efter kundens specifikationer, udstillingsmodeller eller kunden har ændret på originalen f.eks.: har malet, har boret huller. Køberen bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skrive tydeligt, at køberen ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og, at køberen derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. StilmaxX anbefaler, at køberen sender varerne retur som "Forsigtig-pakke" med Post Danmark.
Køberen skal selv afholde alle omkostninger, der er forbundet med at sende og returnere varer.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

 

Forbehold for ændringer:

StilmaxX forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
 

Misbrug:

Misbrug af StilmaxX medføre til politianmeldelse.


Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@stilmaxx.dk.